De Regenboog: OVER DEZE SITE

AUTEUR

G. Hagmolen of ten Have

website: www.hagmolen.nl

E-mail: g.hagmolenoftenhave@planet.nl

SUPERVISIE drs. A.J. Goddijn

Mathematical Department

dr. J.P. Hogendijk

Deze site is bedoeld voor leerlingen en hun docenten in de eindjaren van het VWO/HAVO met de vakken wis- en natuurkunde en beginnende wis- en natuurkunde studenten van het WO/HBO. De opzet is eenvoudig gehouden, maar ge´nteresseerden kunnen doorlinken voor meer informatie, meer uitleg of grotere uitdiepingen. Tevens zijn er links naar experimentjes en demo's voor leraren en/of studenten die gebruikt kunnen worden in lessen en/of presentaties (zie hoorvoor Meer over de regenboog).

De site geeft een mooi voorbeeld weer van een vakoverstijgend onderwerp en kan uitnodigen tot het maken van een profielwerkstuk.


Literatuur   |    Meer over de regenboog   |   Index