De Regenboog: MAXIMUM

Schuif langzaam met het punt Inval over de cirkelrand en bekijk vervolgens wat er gebeurt met de uittredende straal.  


[Help]

Er vallen twee dingen op:

  1. Er is een grens voor de uittredende straal, waarin de hoek tussen de invallende en de uittredende straal een maximale grootte aanneemt: het maximum.
    [Klik hier voor een pagina met een applet waarin de grootte van de hoek aangegeven wordt.]

  2. Relatief eindigen veel invallende stralen (dichtbij en) in het maximum.

Dit laatste merk je doordat je relatief veel kunt schuiven met het punt Inval terwijl de uittredende straal in het maximum blijft.
De tweede observatie uit zich in een verdichting rond het maximum.

10 stralen 100 stralen
 

Bovenstaande is voor rood licht, maar voor de andere kleuren gaat dit net zo, alleen dan met iets andere hoeken.

Berekening van de maximale hoek.

Naar de hiervoor gekozen pagina    Plattegrond   |   Druppel   |   Regenboog   |   Index    Naar de hierna gekozen pagina