De Regenboog: KEGEL (meer kleuren)


Sleep in onderstaande applet met punt D om de hoek tussen de kijkrichting en de richting van de zonnestralen te veranderen. Vergelijk deze applet met die op kleur waarin een druppel oplicht.

Let op: de hoeken in de applet kloppen niet met de werkelijkheid.

 
[Help]

In bovenstaande applet is goed te zien dat alle druppeltjes in een bepaalde kijkrichting oplichten. Wil je van dit applet-plaatje naar de 3-dimensionale kegel zoals op de pagina hiervoor, dan moet je de kijklijn (de lijn van Oog naar D) wentelen om de grijze lijn (de lijn door Oog en evenwijdig aan het zonlicht).


Naar de hiervoor gekozen pagina    Plattegrond   |   Boog   |   Regenboog   |   Index    Naar de hierna gekozen pagina