De Regenboog
PLATTEGROND


Hieronder is een overzicht weergegeven van de site. Dit vereenvoudigt het zoeken naar een specifiek onderdeel van de op deze site uitgewerkte theorie van de regenboog.

STARTPAGINA

Regenboog:

Het STARTMENU van de theorie van de regenboog geeft keuze voor de 3 hoofdonderdelen waarin de bespreking van de theorie onderverdeeld is.
Wat er in ÉÉN DRUPPELTJE gebeurt,
is de basis van de theorie
achter het regenboog verschijnsel.
Dat de regenboog bestaat uit
VERSCHILLENDE KLEUREN, komt door
dispersie (ontleding naar kleur) van licht.
De regenboog is een KEGEL, maar wordt
 gezien als een boog, een deel van een
cirkel. Deze cirkel is altijd even groot.
De lichtweg in één druppeltje. Een bepaalde hoek in de lichtweg
heeft een maximum.
Hoe een breking in z'n werk gaat. Elke kleur breekt op z'n eigen manier. De lichtweg per kleur bekeken. De kleur waarin een druppel oplicht. Onder de maximale hoek tussen de invallende en de uittredende straal zie je een kleur oplichten. Je ziet een boog, NEE een KEGEL.
  De berekening van de maximale hoek. Een uitgebreide tabel met brekings indices. Een lichtbundel bestaat uit licht stralen van alle kleuren.   De kegel met meerdere kleuren.

Bijkomstigheden:

Soms is er nog een BIJBOOG te zien. De theorie hierachter is vrijwel analoog aan die van de gewone regenboog. Tussen de regenboog en de bijboog is de lucht donkerder.

Algemeen:

De informatie over deze site. Meer weten over de regenboog?
De voor deze site geraadpleegde literatuur. Een stukje geschiedenis van de op de site behandelde theorie. Meer literatuur. Andere websites. Demo's en experimenten.

Uitleg kleuren in plattegrond:

Menu pagina's
Theoretische pagina's
Losse toevoegingen

Naar de hiervoor gekozen pagina    © 2002 - G. Hagmolen of ten Have    Naar de hierna gekozen pagina